CZŁONKOWIE LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

 

 1. Czepierga Marcin – animator 

 2. Czosnyka Piotr – lektor

 3. Feliksiak Jakub –  starszy ministrant

 4. Figlarski Mikołaj – animator

 5. Gretka Szymon – kandydat na ministranta

 6. Kabus Tomasz – ministrant

 7. Kilian Grzegorz – lektor

 8. Kilian Krzysztof – ministrant

 9. Kołacz Bartosz – kandydat na ministranta

 10. Kołacz Piotr – aspirant

 11. Kośka Damian – ministrant

 12. Kraska Jan – lektor

 13. Kraska Paweł – aspirant

 14. Leśniowski Artur – ministrant

 15. Łazarz Michał – lektor

 16. Małek Jakub – lektor

 17. Małek Mikołaj – kandydat na ministranta

 18. Młynek Michał – starszy ministrant

 19. Motyka Bartosz – ministrant

 20. Niedobecki Krzysztof – lektor

 21. Niemiec Paweł – lektor

 22. Truty Artur – kandydat na ministranta

 23. Sorek Karol – lektor

 24. Szczepanek Karol – ministrant

 25. Szeliga Jakub – ministrant

 26. Szubert Krzysztof – lektor

 27. Włodarski Szymon – starszy ministrant

 28. Zieliński Szymon – ministrant