Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza:

br. dk. Korneliusz Jaśkiewicz

Kontakt:

Animatorzy Liturgicznej Służby Ołtarza:

an. Marcin Czepierga

Kontakt:

kan. an. Mikołaj Figlarski

Kontakt:

Odpowiedzialny za salkę ministrancką:

lek. Krzysztof Szubert

Kontakt: