Obrzęd przyjęcia do grona lektorów


CELEBRANS: Niech przystąpią Ci, którzy mają być dopuszczeni do posługi lektora.

(Opiekun odczytuje imiona i nazwiska kandydatów do posługi lektora)

 KANDYDAT: Jestem.

(Gdy wszyscy kandydaci ustawią się przed ołtarzem, Opiekun zwraca się do Celebransa)

OPIEKUN: Czcigodny Ojcze, zebrani tu młodzieńcy proszą o dopuszczenie ich do pełnienia posługi lektorów podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw.

CELEBRANS: Czy zasługują na to, aby powierzono im zaszczytną służbę lektorów w zgromadzeniu liturgicznym?

OPIEKUN: Tak, albowiem przez godnie pełnioną posługę ministranta i przez sumienne uczestnictwo w przygotowaniu się do pełnienia nowej posługi lektora, dali dowód swej duchowej dojrzałości i szczerej troski o sprawy Boże.

CELEBRANS: Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego przyjmujemy tych młodzieńców do grona parafialnych lektorów.

WIERNI: Bogu niech będą dzięki.

CELEBRANS: Najmilsi, pokornie prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby pobłogosławił tych młodzieńców, którzy w zgromadzeniu liturgicznym mają uroczyście proklamować Słowo Boże. Niech udzieli im pomocy do godnego wypełniania tej zaszczytnej i odpowiedzialnej posługi.

(Kandydaci klękają. Wszyscy przez chwilę modlą się w ciszy. Następnie celebrans wyciąga ręce nad kandydatami i mówi)

CELEBRANS: Wszechmogący i miłosierny Boże, który w historii zbawienia wielokrotnie objawiłeś się człowiekowi, a gdy nastała pełnia czasów posłałeś swojego Syna, aby objawił wszystkim ludziom tajemnicę Twojej miłości. Prosimy Cię, pobłogosław tych, których dopuszczasz do pełnienia posługi lektorów. Spraw, aby oni przez czytanie i rozważanie Twojego słowa, byli przez nie kształtowani i wiernie przekazywali je swoim siostrom i braciom. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

WIERNI: Amen.

(Nowi lektorzy wstają)

CELEBRANS: Módlmy się: Boże, Ojcze Święty, Stwórco świata i Źródło życia. Ty, nam dałeś swego Syna, Jezusa Chrystusa, jako naszego Brata i Odkupiciela. On jest naszą Drogą Prawdą i Życiem. Prosimy Cię, pobłogosław te alby, które będą nosić lektorzy podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw. Niech te białe alby będą znakiem gotowości uważnego czytania i wiernego wypełniania Słowa Bożego. Przez Chrystusa, Pana Naszego.

WIERNI: Amen

 (Celebrans kropi alby wodą święconą. Organista śpiewa stosowną pieśń. Lektorzy udają się do zakrystii gdzie mają miejsce obłóczyny)

 (Po obłóczynach nowi lektorzy ustawiają się przed ołtarzem)

(Celebrans ukazuje lekcjonarz i mówi)

CELEBRANS: Oto księga Słowa Bożego. Poznajcie to słowo i wprowadzajcie je w czyn. Starannie przygotowujcie czytania bliblijne i wiernie przekazujcie Objawienie Boże na duchowy pożytek wasz i wszystkich słuchaczy.

LEKTORZY: Pragniemy to czynić szczerze i z radością. Amen.

(Nowi lektorzy ustawiają się procesyjnie jeden za drugim przed stopniem komunijnym. Celebrans schodzi na stopień komunijny z księgą Słowa Bożego, lektorzy podchodzą procesyjnie i całują księgę Pisma Świętego)