Obrzęd przyjęcia do grona kanydatów


CELEBRANS: Niech przystąpią Ci, którzy pragną zostać kandydatami na ministrantów.

 (opiekun odczytuje imiona i nazwiska aspirantów)

 (aspirant odpowiada: JESTEM)

CELEBRANS: Teraz zostanie poświęcona komża, byś godnie służył w nabożeństwach liturgicznych.

Módlmy się:

Boże, cały świat, który stworzyłeś, jest pełen Twojej chwały. Prosimy Cię, pobłogosław te szaty które będą nosić ministranci podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw. Niech te białe komże przypominają im, że są wezwani do naśladowania Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który na Górze Przemienienia ukazał się apostołom w szatach białych jak śnieg, i niech będą znakiem trwania w Jego łasce i nadziei życia wiecznego. Natomiast te kolorowe pelerynki, przeznaczone na różne obchody roku liturgicznego, niech wyrażają radość ze służenia Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

(celebrans święci stroje ministrantów)

 (aspiranci zakładają strój liturgiczny)

 CELEBRANS: Drodzy kandydaci. Złóżcie teraz swoje przyrzeczenia.

(nowo ustanowieni kandydaci powtarzają słowa za celebransem)

Panie Jezu Chryste * Ty wołasz mnie do służby liturgicznej. * Spojrzyj na moje dobre chęci. * Umacniaj moją wolę. * Zachowaj od zniechęcenia. * Szczególnie, proszę Cię, Panie Jezu, * pomnażaj moją pobożność * i strzeż mnie przed lenistwem. * Pobłogosław moim rodzicom i wychowawcom, * aby dopomogli mi dobrze przygotować się * do pełnienia zaszczytnej służby przy ołtarzu. * Święty Tarsycjuszu, patronie ministrantów * módl się za mną. Amen.