NIEOBECNOŚCI NA SŁUŻBIE BOŻEJ PAŹDZIERNIK 2017

STAN NA 31.10.2017 GODZ 18:30

 
 1. Czepierga Marcin:

 2. Czosnyka Piotr: (3) 15.10 (niedziela) 7:00, 24.10 (wtorek) 18:30, 28.10 (sobota) 9:00 

 3. Feliksiak Jakub: (3) 03.10 (wtorek) 18:30, 03.10 (wtorek) TRANSITUS, 05.10 (czwartek) 17:00

 4. Figlarski Mikołaj: 

 5. Gretka Szymon: (3) 01.10 (niedziela) 20:00, 07.10 (sobota) 18:30, 29.10 (niedziela) 12:00

 6. Kabus Tomasz: 

 7. Kilian Grzegorz: (3) 03.10 (wtorek) 18:30, 03.10 (wtorek) TRANSITUS, 29.10 (niedziela) 20:00

 8. Kilian Krzysztof: (3) 03.10 (wtorek) 18:30, 03.10 (wtorek) TRANSITUS, 29.10 (niedziela) 20:00

 9. Kołacz Bartosz: 

 10. Kośka Damian: (2) 28.10 (sobota) 18:30, 29.10 (niedziela) 7:00

 11. Kraska Jan: (7) 03.10 (wtorek) 18:30, 03.10 (wtorek) TRANSITUS, 07.10 (sobota) 9:00, 07.10 (sobota) 9:00, 15.10 (niedziela) 7:00, 26.10 (czwartek) 18:30, 28.10 (sobota) 9:00

 12. Leśniowski Artur: (3) 02.10 (poniedziałek) 7:00, 03.10 (wtorek) 18:30, 03.10 (wtorek) TRANSITUS,

 13. Łazarz Michał: (3) 03.10 (wtorek) 18:30, 03.10 (wtorek) TRANSITUS, 29.10 (niedziela) 18:30

 14. Małek Jakub: (3) 20.10 (piątek) 7:00, 23.10 (poniedziałek) 18:30, 27.10 (piątek) 7:00

 15. Małek Mikołaj: (4) 03.10 (wtorek) 18:30, 03.10 (wtorek) TRANSITUS, 21.10 (sobota) 18:30, 22.10 (niedziela) 7:00

 16. Młynek Michał: (9) 02.10 (poniedziałek) 18:30, 03.10 (wtorek) 18:30, 03.10 (wtorek) TRANSITUS, 12.10 (czwartek) 17:00, 22.10 (niedziela) 9:00, 23.10 (poniedziałek) 18:30, 26.10 (czwartek) 18:30, 29.10 (niedziela) 10:30, 30.10 (poniedziałek) 18:30

 17. Motyka Bartosz: (10) 01.10 (niedziela) 12:00, 03.10 (wtorek) 7:00, 03.10 (wtorek) 18:30, 03.10 (wtorek) TRANSITUS, 09.10 (poniedziałek) 7:00, 10.10 (wtorek) 7:00, 23.10 (poniedziałek) 7:00, 29.10 (niedziela) 10:30, 30.10 (poniedziałek) 7:00, 31.10 (wtorek) 7:00

 18. Niedobecki Krzysztof: (3) 08.10 (niedziela) 7:00, 22.10 (niedziela) 10:30, 28.10 (sobota) 7:00

 19. Niemiec Paweł: (2) 21.10 (sobota) 18:30, 22.10 (niedziela) 7:00

 20. Truty Artur: (7) 01.10 (niedziela) 12:00, 01.10 (niedziela) 20:00, 03.10 (wtorek) 18:30, 03.10 (wtorek) TRANSITUS, 08.10 (niedziela) 7:00, 15.10 (niedziela) 9:00, 29.10 (niedziela) 12:00

 21. Sorek Karol: (4) 04.10 (środa) 7:00, 19.10 (czwartek) 7:00, 26.10 (czwartek) 7:00, 28.10 (sobota) 18:30

 22. Szczepanek Karol: (6) 07.10 (sobota) 9:00, 07.10 (sobota) 7:00, 08.10 (niedziela) 9:00, 14.10 (sobota) 7:00, 21.10 (sobota) 7:00, 24.10 (wtorek) 18:30

 23. Szubert Krzysztof: (3) 03.10 (wtorek) 18:30, 03.10 (wtorek) TRANSITUS, 22.10 (niedziela) 7:00

 24. Włodarski Szymon: (4) 05.10 (czwartek) 7:00, 11.10 (środa) 7:00, 19.10 (czwartek) 7:00, 29.10 (niedziela) 20:00

 25. Zieliński Szymon: (2) 01.10 (niedziela) 7:00, 21.10 (sobota) 9:00