§ REGULAMIN §

LSO parafii św. Franciszka i Klary w Tychach-Paprocanach


1. Z salki ministranckiej mogą korzystać tylko członkowie LSO naszej parafii którzy podpisali regulamin salki ministranckiej i nie zaniedbują swojej służby przy ołtarzu.

2. Wprowadzenie do salki osoby spoza naszej wspólnoty wymaga zgody opiekuna ministrantów.

3. Każdy ministrant korzystający z salki zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu obecności. Ministrant wpisuje datę, swoje imię i nazwisko, godzinę wejścia i godzinę wyjścia.

4. Każdy ministrant korzystający z salki ma obowiązek dbania o porządek w salce a także zgłaszania wszelkich zauważonych usterek do opiekuna LSO lub animatorów.

5. W salce obowiązują wszystkie zasady dotyczące kultury osobistej i godności chrześcijańskiej – nie bijemy się, nie używamy wulgarnych słów itd.

6. Istnieje całkowity zakaz instalowania gier, różnych aplikacji na komputerze. Na komputerze znajdują się tylko wcześniej zainstalowane tam przez animatorów gry i aplikacje!

7. Istnieje całkowity zakaz korzystania z salki w czasie Mszy, nabożeństw i innych celebracji liturgicznych.

8. We wszelkich nieopisanych tutaj sprawach, sytuacjach decydują opiekunowie, animatorzy.

9. Opiekun zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie salki ministranckiej.