NIEOBECNOŚCI NA SŁUŻBIE BOŻEJ WRZESIEŃ 2017

STAN NA 30.09.2017 GODZ 18:30

 1. Czepierga Marcin:

 2. Czosnyka Piotr: 04.09 (poniedziałek) 18:30

 3. Feliksiak Jakub: 14.09 (czwartek) 17:00, 17.09 (niedziela) 18:00, 17.09 (niedziela) 18:30

 4. Figlarski Mikołaj: 

 5. Głuch Miłosz: 03.09 (niedziela) 7:00, 09.09 (sobota) zbiórka 10:00, 10.09 (niedziela) 9:00, 14.09 (czwartek) 18:30, 18.09 (poniedziałek) 18:30

 6. Gretka Szymon: 14.09 (czwartek) 18:30, 16.09 (sobota) 9:00, 17.09 (niedziela) 12:00, 18.09 (poniedziałek) 18:30

 7. Kabus Tomasz: 

 8. Kilian Grzegorz: 03.09 (niedziela) 12:00, 07.09 (czwartek) 18:30, 09.09 (sobota) 18:30, 10.09 (niedziela) 18:00, 10.09 (niedziela) 18:30, 14.09 (czwartek) 18:3016.09 (sobota) 9:00, 17.09 (niedziela) 20:00, 18.09 (poniedziałek) 18:30, 21.09 (czwartek) 18:30, 23.09 (sobota) 18:30, 28.09 (czwartek) 18:30

 9. Kilian Krzysztof: 09.09 (sobota) 18:30, 14,09 (czwartek) 18:30, 16.09 (sobota) 9:00, 17.09 (niedziela) 20:00, 18.09 (poniedziałek) 18:30, 21.09 (czwartek) 18:30, 23.09 (sobota) 18:30, 28.09 (czwartek) 18:30

 10. Kołacz Bartosz: 03.09 (niedziela) 9:00

 11. Kośka Damian: 29.09 (piątek) 18:30

 12. Kraska Jan: 07.09 (czwartek) 7:00, 14.09 (czwartek) 18:30, 21.09 (czwartek) 17:00, 28.09 (czwartek) 17:00

 13. Leśniowski Artur: 17.09 (niedziela) 20:00, 21.09 (czwartek) 18:30, 28,09 (czwartek) 18:30

 14. Łazarz Michał: 04.09 (poniedziałek) 18:30, 07.09 (czwartek) 18:30, 09.09 (sobota) zbiórka 10:00, 11.09 (poniedziałek) 18:30, 14.09 (czwartek) 18:30, 17.09 (niedziela) 18:00, 17.09 (niedziela) 18:30, 18.09 (poniedziałek) 18:30

 15. Małek Jakub: 04.09 (poniedziałek) 18:30, 10.09 (niedziela) 7:00, 14.09 (czwartek) 18:30, 15.09 (piątek) 7:00, 16.09 (sobota) 9:00, 16.09 (sobota) zbiórka 10:00, 17.09 (niedziela) 9:00, 18.09 (poniedziałek) 18:30, 22.09 (piątek) 7:00

 16. Małek Mikołaj: 10.09 (niedziela) 7:00, 14.09 (czwartek) 18:30, 16.09 (sobota) 9:00, 16.09 (sobota) zbiórka 10:00, 17.09 (niedziela) 9:00, 18.09 (poniedziałek) 18:30

 17. Matecki Eryk: 03.09 (niedziela) 9:00, 14.09 (czwartek) 18:30, 16.09 (sobota) 9:00, 16.09 (sobota) zbiórka 10:00, 17.09 (niedziela) 12:00, 18.09 (poniedziałek) 18:30, 24.09 (niedziela) 18:00, 24.09 (niedziela) 18:30

 18. Młynek Michał: 03.09 (niedziela) 12:00, 07.09 (czwartek) 18:30, 09.09 (sobota) zbiórka 10:00, 09.09 (sobota) 18:30, 10.09 (niedziela) 18:00, 10.09 (niedziela) 18:30, 14.09 (czwartek) 18:30, 15.09 (piątek) 18:30, 16.09 (sobota) 9:00, 16.09 (sobota) 18:30, 16.09 (sobota) zbiórka 10:00, 17.09 (niedziela) 10:30, 18.09 (poniedziałek) 18:30, 21.09 (czwartek) 17:00, 23.09 (sobota) 18:30

 19. Motyka Bartosz: 06.09 (środa) 7:00, 12.09 (wtorek) 7:00 

 20. Niedobecki Krzysztof: 04.09 (poniedziałek) 18:30, 10.09 (niedziela) 18:00, 10.09 (niedziela) 18:30, 11.09 (poniedziałek) 7:00, 14.09 (czwartek) 18:30, 16.09 (sobota) 7:00, 16.09 (sobota) 9:00, 16.09 (sobota) zbiórka 10:00, 17.09 (niedziela) 12:00

 21. Niemiec Paweł: 03.09 (niedziela) 20:00

 22. Truty Artur: 03.09 (niedziela) 9:00, 09.09 (sobota) zbiórka 10:00, 10.09 (niedziela) 10:30, 14.09 (czwartek) 18:30, 16.09 (sobota) 9:00, 16.09 (sobota) zbiórka 10:00, 17.09 (niedziela) 12:00, 18.09 (poniedziałek) 18:30, 24.09 (niedziela) 18:00, 24.09 (niedziela) 18:30

 23. Sorek Karol: 03.09 (niedziela) 18:00, 03.09 (niedziela) 18:30, 06.09 (środa) 7:00, 14.09 (czwartek) 18:30, 20.09 (środa) 7:00, 21.09 (czwartek) 7:00

 24. Szczepanek Karol: 14.09 (czwartek) 17:00, 14.09 (czwartek) 18:30, 17.09 (niedziela) 18:00, 17.09 (niedziela) 18:30, 23.09 (sobota) 7:00, 26.09 (wtorek) 18:30, 30.09 (sobota) 7:00

 25. Szubert Krzysztof: 07.09 (czwartek) 18:30, 14.09 (czwartek) 17:0016.09 (sobota) 7:00

 26. Włodarski Szymon: 03.09 (niedziela) 18:00, 03.09 (niedziela) 18:30, 05.09 (wtorek) 7:00, 14.09 (czwartek) 18:30, 17.09 (niedziela) 20:00, 18.09 (poniedziałek) 18:30, 21.09 (czwartek) 7:00

 27. Zieliński Szymon: 03.09 (niedziela) 10:30, 14.09 (czwartek) 18:30, 17.09 (niedziela) 18:00, 17.09 (niedziela) 18:30